De Wetenschappelijke Begeleidingsgroep beoordeelt de kwaliteit en relevantie van het blootstellingsonderzoek en onderzoeksvoorstel.

De Begeleidingsgroep heeft het onderzoeksvoorstel en de commentaren van de buitenlandse experts getoetst op wetenschappelijke kwaliteit en relevantie. De Begeleidingsgroep is positief over het onderzoeksvoorstel, maar heeft als voorwaarde dat de voorbereiding van de metingen goed is. 

De deelnemers en voorzitter van de Begeleidingsgroep hebben een verklaring van belangen getekend. Meer over de rol van de Begeleidingsgroep kunt u lezen in de notitie Taken en werkwijze Begeleidingsgroep.

Deelnemers Begeleidingsgroep

Meer informatie