Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van kennisinstellingen. Het onderzoek maakt gebruik van zowel metingen als berekeningen. In dit document leggen we uit hoe we onze kennis vergroten door metingen en berekeningen te combineren.