De coördinatie van het blootstellingsonderzoek en het verkennend gezondheidsonderzoek werd door het RIVM uitgevoerd.

Meer informatie

Gezondheid

Heeft u gezondheidsklachten die mogelijk komen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Neem dan alstublieft contact op met uw huisarts of ga naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Toon indien mogelijk het product aan de arts.

Woont u naast een landbouwperceel en maakt u zich zorgen over bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden en het effect hiervan op uw gezondheid? Dan kunt u uw vragen hierover voorleggen aan de GGD in uw buurt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een informatieblad voor GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en gepubliceerd.

Toezicht op de toepassing

Heeft u vragen over het toezicht op het juiste gebruik van bestrijdingsmiddelen of vermoedt u onjuist gebruik van bestrijdingsmiddelen? Neem alstublieft contact op met het klantcontactcentrum van de NVWA.