Opdrachtgever

OBO-2 wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van LNV en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De ministeries hebben geen invloed op de resultaten. Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door het onderzoeksconsortium. De ministeries kunnen wel adviezen geven en meekijken tijdens de uitvoering. 

Toetsing

Deskundigen in een maatschappelijke klankbordgroep en een scientific advisory board zorgen samen met het onderzoeksconsortium dat de kwaliteit en relevantie van het onderzoek geborgd zijn. 

  • Klankbordgroep
    Voor OBO-2 is een maatschappelijke klankbordgroep (KBG) opgericht. De KBG is bedoeld om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij het onderzoek en hen op de hoogte te houden. De KBG adviseert het consortium over de uitvoering van het onderzoek en zorgt ervoor dat het onderzoek aansluit bij vragen die leven in de maatschappij. Ook adviseert de KBG bij het begrijpelijk en goed weergeven van de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen. Binnenkort vind je hier een overzicht van de organisaties die deel uitmaken van de KBG.

  • Scientific Advisory Board
    Een internationale wetenschappelijke adviesraad (Scientific Advisory Board, SAB) zorgt voor de wetenschappelijke toetsing van het onderzoek. De SAB bestaat uit wetenschappelijke experts van over de hele wereld in de vakgebieden waarover het onderzoek gaat. De SAB heeft inbreng in de plannen en de uitvoering van het onderzoek. Ook toetsen zij de rapportages en de conclusies. Als het consortium afwijkt van adviezen van de SAB, zullen de onderzoekers dit moeten verantwoorden.