Het OBO-2 is een vervolg op het in 2019 afgeronde onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen (OBO).

Tussen 2015 en 2019 vond het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen Omwonenden (OBO) plaats. Dit onderzoek liet de blootstelling van omwonenden zien bij neerwaartse bespuiting, zoals gebruikelijk is bij de bloembollenteelt. De vraag is dan of je door die blootstelling ziek kunt worden. Tussen 2018 en 2020 voerden het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), IRAS en Nivel een verkenning uit naar mogelijke gezondheidseffecten. Deze verkenning liet zien dat je ziek kunt worden als je in de buurt van bepaalde teelten woont. De Gezondheidsraad adviseerde toen om onderzoek naar het verband tussen bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden uit te laten voeren.

Resultaten OBO-2

Het vervolgonderzoek naar Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 2 is van start gegaan. Er zijn nog geen resultaten beschikbaar.