Buitenlandse deskundigen hebben het onderzoeksvoorstel van het blootstellingsonderzoek beoordeeld. Daarmee wordt de wetenschappelijke kwaliteit van de opzet van het onderzoek bepaald.

Het onderzoeksvoorstel is in oktober en november van 2014 beoordeeld door 19 buitenlandse experts aan de hand van een aantal criteria. Uiteindelijk hebben 16 experts op tijd een beoordeling ingeleverd. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en consortium zijn heel enthousiast over de uitkomsten. De opzet van het onderzoek scoort een 3,2 (op een schaal van 1 tot 4). De samenstelling van het onderzoeksconsortium scoort maar liefst een 3,9. Ongeacht de gemiddelde scores per buitenlandse expert is het algemene oordeel over de hele linie: "Uitstekend ontworpen en gepland onderzoek; zeer relevant en hoognodig, zowel wetenschappelijk als maatschappelijk een aanwinst"

Voor het kunnen geven van een beoordeling hebben de experts een verklaring van belangen getekend.

Experts die de beoordeling hebben uitgevoerd