Gebruik van metingen en rekenmodellen

Het onderzoek maakt gebruik van zowel metingen als berekeningen. We kunnen onze kennis vergroten door metingen en berekeningen te combineren.

Door te meten kennen we de blootstelling op dat moment. Meten kan echter niet altijd en overal. Berekeningen helpen ons om de patronen en processen achter de metingen te begrijpen. Zo kunnen we een schatting maken van de blootstelling op momenten en plekken waar we geen metingen hebben verricht.

We leggen in een animatievideo uit wat de berekeningen en metingen samen zeggen over de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van verschillende personen in verschillende situaties. In de brochure lichten we ook toe welke rekenmodellen gebruikt worden en hoe we omgaan met onzekerheden rond het meten en rekenen. 

Brochure: Gebruik van metingen en rekenmodellen

Infographic: Blootstellingsroutes bestrijdingsmiddelen

Brochure: Gebruik van metingen en rekenmodellen

Animatievideo: Waarom metingen en modelleren?

Illustratie animatie metingen en modelleren

Animatievideo: Waarom metingen en modelleren?