Nederlandse samenvatting van het onderzoeksvoorstel van het onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van omwonenden van bloembollenpercelen.