Veldmetingen op schema

Onze veldwerkers hebben deze zomer doorgewerkt en de veldmetingen zijn afgerond in augustus. Helaas is de laatste meetronde afgevallen omdat op dit veld uiteindelijk toch geen bespuiting werd uitgevoerd. In het najaar van 2017 volgen nog de laatste achtergrondmetingen. Deze geven een globaal beeld of er blootstelling is, ook als er niet gespoten wordt.

Klankbordgroep blootstelling

Eind 2017 of begin 2018 komt de Klankbordgroep bijeen om de verwachtingen van de metingen en de modelberekeningen binnen het OBO te bespreken. De focus ligt dan op de bruikbaarheid van de soorten metingen die we hebben (denk aan lucht, urine, huisstof) voor de belanghebbenden. Concrete resultaten worden met de Klankbordgroep besproken in de zomer van 2018.

Klankbordgroep gezondheidsverkenning

In een aparte bijeenkomst eind 2017 of begin 2018 bespreken we de resultaten van de gezondheidskundige verkenning met de leden van de Klankbordgroep.