Het vervolgonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden is gestart. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Nivel en IRAS onderzoeken of je ziek kunt worden of kan zijn geworden door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in je omgeving. Gekeken wordt naar de effecten op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen en van agrariërs. Dit onderzoek heet OBO-2: Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden 2.

We onderzoeken of er een verband is tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en schade aan de gezondheid van omwonenden en agrariërs in Nederland. Daarbij zoomen we in op de volgende ziektebeelden: Ziekte van Parkinson, leukemie bij kinderen, lymfomen bij volwassenen, COPD, astma en acute en chronische klachten die zijn gemeld bij huisartsen. Ook maken we de cognitieve effecten bij kinderen inzichtelijk, zoals effecten op de concentratie, oriëntatie, het maken en uitvoeren van plannen, taal, ruimtelijke taken en het geheugen. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen van omwonenden en agrariërs worden onderzocht. Lees meer over OBO-1.

OBO-2 volgt op een eerder onderzoek Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden-1 dat tussen 2015 en 2019  plaats vond.

Over de onderzoeken

Resultaten