OBO is in volle gang

De eerste metingen van bespuitingen in de bollenteelt hebben inmiddels plaatsgevonden. Dat betekent dat er genoeg telers en omwonenden meewerken aan het onderzoek. Op welke locaties metingen worden verricht, is vertrouwelijk. Op deze manier wordt de privacy van deelnemende telers zo goed mogelijk gewaarborgd en worden de metingen niet verstoord. Ook de experimenten op de proefboerderij en het laboratoriumonderzoek met vrijwilligers zijn in het voorjaar van start gegaan. Er worden nog meer metingen op verschillende locaties en in andere seizoenen uitgevoerd. Bij het uitvoeren, analyseren, interpreteren en communiceren van de metingen komt veel kijken. Het zal dus nog even duren voordat resultaten beschikbaar komen.

Midden in de samenleving

Terwijl het onderzoek het veld in ging, werkten we mee aan informatiebijeenkomsten van omwonenden, bijvoorbeeld in Wijckel en in Diever. We hebben over de aanpak van het OBO verteld en van gedachten gewisseld over de betekenis van onderzoek in de bredere discussie. De Franse overheid heeft een dialoog met belanghebbenden gehouden om over onderzoek te praten. Wij waren uitgenodigd om onze aanpak toe te lichten. Ook Engelse onderzoekers waren aanwezig. De aanwezigen waren onder de indruk van onze aanpak, zowel van de inhoud als de manier waarop belanghebbenden betrokken zijn.

Selectie van bestrijdingsmiddelen

Het onderzoeksconsortium heeft ongeveer 45 stoffen geselecteerd om te meten in de leefomgeving. Deze stoffen worden vaak gebruikt in de bollenteelt, met name in de tulpen- en lelieteelt. Dit geeft zicht op waar omwonenden in hun omgeving aan worden blootgesteld.

Metingen bij mensen

Naast het meten van stoffen in de omgeving worden ook stoffen in de urine van omwonenden gemeten. Daarbij is het van belang dat de stoffen daadwerkelijk gebruikt worden door telers. Het consortium heeft een voorlopige lijst opgesteld van acht stoffen die hiervoor in aanmerking komen. Het is niet mogelijk om alle bekende stoffen in één keer te meten. Dat is ook niet nodig. Met de gegevens kan het consortium uiteindelijk met modellen (berekeningen) voor allerlei stoffen en situaties de blootstelling in beeld brengen.

Begeleidingsgroep en Klankbordgroep

Eind mei zijn de voorzitters en secretarissen van de Begeleidingsgroep en Klankbordgroep en de coördinatoren van OBOen het verkennende  gezondheidsonderzoek bij elkaar gekomen. De taken en werkwijzen van beide groepen zijn up-to-date gemaakt voor deze fase van het onderzoek. De Klankbordgroep geeft advies aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de richting van het onderzoek, de presentatie van de resultaten, de conclusies en aanbevelingen en de website en andere communicatiemiddelen. Ook zorgen de leden voor het informeren van hun eigen achterban en vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De Begeleidingsgroep geeft wetenschappelijke adviezen over de uitvoering van het onderzoek, interpretatie van de resultaten en vragen die zich gedurende het onderzoek aandienen. Adviezen vanuit beide groepen worden altijd aan het RIVM gegeven als coördinator van het onderzoek.