Het doel van OBO-2 is bijdragen aan de verbetering van het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen. Dat moet ertoe leiden dat effecten op de gezondheid verdwijnen of tenminste verminderen. Een ander doel is vragen te beantwoorden die leven bij omwonenden, agrariërs en andere betrokkenen. Want veel van hen maken zich zorgen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun buurt of bedrijf.

Een zogeheten onderzoeksconsortium van drie organisaties voert het onderzoek uit. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de uitvoering van OBO-2. Het RIVM, IRAS en Nivel voeren samen het onderzoek uit.

De onderzoekende organisaties nodigen op hun beurt weer partijen uit om mee samen te werken. Deze partijen hebben de kennis en kunde om hun deel van het onderzoek goed uit te voeren. Zo werken ook CLM Onderzoek en Advies, Radboudumc, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Groningen, Amsterdam UMC, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Wageningen Environmental Research en Wageningen Food Safety Research mee aan het onderzoek.

Planning

OBO-2 loopt van 2023 tot naar verwachting 2031. Het kost tijd om goed onderzoek uit te voeren, zodat de resultaten ook bruikbaar zijn en zeggingskracht hebben. Bij de deelonderzoeken beschrijven we wat wanneer wordt uitgevoerd. 

Deelonderzoeken

OBO-2 is erg omvangrijk en is daarom onderverdeeld in verschillende deelonderzoeken. Elk deelonderzoek beantwoordt een andere vraag. Hier lees je meer over de verschillende deelonderzoeken. Binnenkort vind je hier ook de uitgebreidere deelonderzoeksplannen.

Aan sommige deelonderzoeken kunnen een selectie van omwonenden en agrariërs deelnemen. Zodra dat mogelijk is, informeren wij hen hierover. 

Deelonderzoek: Karakterisering van de blootstelling

Onderzoek om de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen aan actieve bestanddelen van bestrijdingsmiddelen te bepalen. 

Looptijd (indicatie): oktober 2023-september 2026

Deelonderzoek: Ziekte van Parkinson (Patiënt-controleonderzoek)

Onderzoek met behulp van patiënten om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het krijgen van de Ziekte van Parkinson. 

Looptijd (indicatie): oktober 2023-september 2029

Deelonderzoek: Ziekte van Parkinson (Cohortonderzoek)

Onderzoek om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het krijgen van de Ziekte van Parkinson. 

Looptijd (indicatie): oktober 2023-oktober 2027

Deelonderzoek: Analyse van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie

Onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het krijgen van leukemie (kinderen) en lymfomen (volwassenen). Het onderzoek kijkt naar kinderen en volwassenen die nu in de buurt van landbouwpercelen wonen of in het verleden daar woonden. 

Looptijd (indicatie): oktober 2023-september 2028

Deelonderzoeken naar de haalbaarheid of ter voorbereiding

Een aantal deelonderzoeken wordt nu nog niet volledig uitgevoerd binnen OBO-2. Het zijn verkennende deelonderzoeken. Er wordt eerst bekeken hoe een dergelijk onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Na de verkenning stellen de onderzoekers een projectplan op voor uitvoering van ook deze deelonderzoeken. Het gaat om de volgende deelonderzoeken:

Cognitie bij kinderen

Onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het effect op de cognitie van kinderen. Het onderzoek kijkt naar kinderen in groep 8 van de bassischool die nu in de buurt van landbouwpercelen wonen. 

Looptijd (indicatie) van deze verkenning: maart 2024-maart 2026

COPD en Astma

Onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het krijgen van chronische aandoeningen van de onderste luchtwegen (COPD en Astma). 

Looptijd (indicatie) van deze verkenning: oktober 2023-december 2024

Analyse van gegevens van huisartsen

Onderzoek naar het verband tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen via de omgeving en het krijgen van verschillende acute en langdurige aandoeningen. Het onderzoek kijkt naar wat is gerapporteerd door huisartsen van mensen die nu in de buurt van landbouwpercelen wonen of daar in het verleden woonden. De huisartsengegevens zijn anoniem. 

Looptijd (indicatie) van deze verkenning:  oktober 2023-december 2024

Gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling

Onderzoek naar de mogelijkheden om effecten van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van agrariërs en andere beroepsmatig blootgestelde personen te onderzoeken. 

Looptijd (indicatie) van deze verkenning: oktober 2023-mei 2025