Zoals u wellicht gemerkt hebt zijn de resultaten van het OBO-onderzoek vroegtijdig ’gelekt’. Dit was een schending van de geheimhoudingsplicht. Het heeft, ook door uitingen in de media, heel onaangename gevolgen voor de deelnemers aan het onderzoek. Het consortium had hen graag direct bij het uitkomen van het onderzoek geïnformeerd.

Het lekken is schadelijk voor het vertrouwen in het onderzoek. Terecht heeft het lekken tot boze reacties geleid bij betrokkenen. Wij weten niet wie gelekt heeft. De kring van betrokkenen met toegang tot het gelekte concept-rapport is klein: consortium partijen, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), opdrachtgevers en leden van de wetenschappelijke begeleidingsgroep.

We hebben alle betrokkenen opgeroepen om zo spoedig mogelijk aan het RIVM kenbaar te maken als men op enigerlei wijze betrokken was bij het lekken van de resultaten naar de media. Wij begrijpen niet welke omstandigheden of moverende redenen het lekken kunnen rechtvaardigen, gezien de schade die dit de onderzoekdeelnemers en het consortium heeft berokkend. Wij wilden met deze oproep een beter inzicht krijgen in achtergrond en motieven.

Op woensdag 10 april heeft door een systeemfout het rapport Onderzoek Gewasbeschermingsmiddelen en Omwonenden tijdelijk op de RIVM website gestaan. Dit rapport is snel van de website verwijderd. Betrokken partijen zijn hierover meteen geïnformeerd. Deze technische fout bij RIVM heeft ook voor ontijdige publiciteit in de media aanleiding gegeven.