Via het vragenformulier kunt u uw vraag stellen over het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in voor een vlotte afhandeling van uw vraag.

Geslacht
Wij behandelen de gegevens van de vragenstellers in overeenstemming met de Wet bescheming persoonsgegevens.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen met informatie over de voortgang van het onderzoek?