De klankbordgroep begeleidt het OBO door adviezen aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te geven. De klankbordgroep is samengesteld uit maatschappelijke partijen die een belang hebben bij de problematiek rondom bestrijdingsmiddelen en omwonenden. Zo sluit het onderzoek goed aan bij de praktijk.

Dorien Brunt

Inmiddels is de klankbordgroep vier keer bijeen gekomen en hebben zij twee keer officieel advies uitgegeven. Wij willen u graag kennis laten maken met de voorzitter van de klankbordgroep.

Wilt u zich alstublieft even voorstellen?

Mijn naam is Dorien Brunt. Ik ben een partner van adviesbureau Wing en voorzitter van de klankbordgroep van OBO. Aan Wageningen Universiteit heb ik rurale ontwikkelingssociologie gestudeerd. Ik ben gepromoveerd op het gebied van overheidsinterventie, ontwikkelingsplanologie en multi-stakeholderprocessen.

Ik hou ervan als mensen met elkaar het juiste gesprek voeren, met interesse naar elkaar luisteren en door andere gezichtspunten op nieuwe ideeën komen. Ik heb ervaring met werken met de overheid. Zo ben ik betrokken bij de programmatische aanpak van stikstof van het ministerie van Economische Zaken: een politiek gevoelig en kennisintensief dossier, waarbij de belangen groot zijn. OBO is ook zo’n dossier.

Waarom bent u voorzitter van de klankbordgroep geworden?

Wing ondersteunt de start of het lostrekken en versnellen van projecten. Ik hou er van als er een beetje spanning is. Spanning betekent dat er passie is en dat het echt ergens over gaat. Deze aspecten komen mooi naar voren voor mij in OBO. In de klankbordgroep zijn verschillende belangen en het kan er scherp aan toe gaan. Daar worden we alleen maar wijzer van en het is nodig om verder te komen. Ik vind dat heel leuk aan deze klankbordgroep. Ondanks dat ik niet één van de inhoudelijke partijen ben, heb ik wel begrip voor de ernst van de zaak en voor de verschillende belangen. Daarbij is een goede balans tussen inhoud, belangen en beleid mijn doel.

Waarom is een klankbordgroep nuttig bij een onderzoek als OBO?

De klankbordgroep vervult een belangrijke rol richting de maatschappij. Zij zijn degenen die het verhaal vertellen en hebben de benodigde ervaring in communicatie met omwonenden en telers. Ik hoop dat de onderzoekers nieuwsgierig zijn naar de meerwaarde van de klankbordgroep. Bijvoorbeeld waar wij aan mee zouden kunnen doen, zoals in het meedenken met de opzet van het onderzoek. Eerst zal de bloembollenteelt worden onderzocht (2015-2018) en daarna de fruitteelt (2018-2021). Aan omwonenden vragen wij dus om lang te wachten op resultaten. Als we nu goede afspraken maken, transparant werken en elkaar goed op de hoogte houden, is dat niet erg. Dan is het geduld om te wachten op het onderzoek makkelijker op te brengen.