De begeleidingsgroep toetst de relevantie en kwaliteit van het OBO. Aan de begeleidingsgroep nemen 18 wetenschappers en 6 ervaringsdeskundigen (3 toepassers van bestrijdingsmiddelen en 3 omwonenden) deel. Wij willen u graag kennis laten maken met de voorzitter van de begeleidingsgroep.

Erik Lebret

Wilt u zich alstublieft even voorstellen?

Mijn naam is Erik Lebret. Ik ben Chief Science Officer integrale risicobeoordelingen bij het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Daarnaast ben ik als hoogleraar verbonden aan het IRAS van de Universiteit Utrecht voor het onderwerp 'Environmental Health Impact Assessment' (beoordeling van milieugezondheidseffecten). Ik heb milieuhygiëne aan Wageningen Universiteit gestudeerd en ben gepromoveerd op luchtverontreiniging in Nederlandse woningen.

In de loop der jaren heb ik aan allerlei milieugezondheidsonderzoeken gewerkt in binnen- en buitenland. Ik ben ook voorzitter geweest van het wetenschapsforum van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. 

Waarom bent u voorzitter van de begeleidingsgroep geworden?

Naast mijn werk voor het RIVM en de universiteit neem ik regelmatig deel aan nationale en internationale expert- en adviescommissies, zoals voor de Gezondheidsraad en Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben voor de begeleidingsgroep van OBO als voorzitter gevraagd. Ik vind het interessant en belangrijk om voor een ingewikkeld onderwerp als dit de verschillende perspectieven te verbinden. Alle deelnemers hebben een bepaalde kennis en die moet gemobiliseerd worden. Dan kom je samen tot een goed onderzoek.

Waarom is een begeleidingsgroep nuttig bij een onderzoek als OBO?

Onderzoekers kunnen weleens tunnelvisie krijgen, dan kan een andere blik verder helpen. Bovendien is input van andere perspectieven relevant bij vrijwel elk onderzoek. Bij dit onderzoek is ook de kennis vanuit de praktijk belangrijk, wat goed vertegenwoordigd is in de begeleidingsgroep. Door met elkaar in gesprek te gaan in de begeleidingsgroep, verbetert de samenwerking en zal het onderzoek ook beter aansluiten op de vragen van omwonenden. Een begeleidingsgroep is juist door de verschillende achtergronden en perspectieven en de bundeling van kennis een verrijking voor een onderzoek als OBO.

Wat voor adviezen heeft de begeleidingsgroep gegeven?

Het onderzoeksconsortium heeft de onderzoeksvoorstellen voorgelegd aan de begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep heeft de onderzoeksvoorstellen becommentarieerd en besproken met de onderzoekers. Op grond daarvan heeft het consortium de voorstellen verder ontwikkeld.

Voor de toekomst verwacht ik dat de begeleidingsgroep zal adviseren over grote inhoudelijke keuzes, bijvoorbeeld op basis van de ervaringen in het eerste seizoen en de aanpak in de modellering. Uiteindelijk zal de groep een advies willen geven over de kwaliteit van de resultaten en de interpretatie daarvan.