In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen en of er meer gezondheidsklachten zijn dichtbij percelen. Daarom coördineerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden.

Informatie bij persoonlijke uitslagen

Omwonenden van velden met bloembollen hebben meegedaan aan onderzoek (OBO). De uitslagen hiervan zijn nu bekend.

Blootstellingsonderzoek

Trekker met veldspuit (foto: Harry Schreuder)

Het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden heeft resten gevonden van bestrijdingsmiddelen in de buitenlucht rond woningen, in het stof op de deurmat en in het huisstof.

Verkennend gezondheidsonderzoek

Kind kijkt uit over veld dat bespoten wordt

Over het algemeen werden geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen.

Vervolgonderzoek

Zijwaartse bespuiting van bomen

Naar verwachting geven de resultaten uit het blootstellingsonderzoek en het verkennend gezondheidsonderzoek sámen richting aan eventueel vervolgonderzoek.

Nieuws

Eerdere nieuwsbrieven en abonneren