U bevindt zich op: Home Verkennend gezondheidsonderzoek

Verkennend gezondheidsonderzoek

Hebben omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving? Om deze vraag te beantwoorden, coördineerde het RIVM een verkennend onderzoek de gezondheid van omwonenden van land- en tuinbouwpercelen met verschillende teelten. RIVM werkte hierin samen met Universiteit Utrecht en NIVEL. De resultaten zijn op 6 juli 2018 gepubliceerd.

Over het algemeen worden er geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen. Wel is er een associatie gevonden tussen de nabijheid van maisteelt en een hogere sterfte als gevolg van luchtwegaandoeningen. Het is onbekend of het gebruik van bestrijdingsmiddelen hiervan de oorzaak is.

Voor een aantal aandoeningen is het onduidelijk of er een verband is met de hoeveelheid of nabijheid van specifieke gewassen. Het gaat hierbij om een hoger geboortegewicht in de nabijheid van zomergerst, de ziekte van Parkinson bij fruitteelt, oogirritaties bij fruitteelt en leukemie bij afwisselende granen-bieten-aardappelteelt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van verbanden en of bestrijdingsmiddelen daarmee te maken kunnen hebben.

Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen over de effecten van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen. Gegevens over de feitelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen waren niet beschikbaar. In het verkennend onderzoek hebben RIVM, Universiteit Utrecht en het NIVEL gekeken of er een verband bestaat tussen afstand tot landbouwpercelen en oppervlakte van nabije teelten enerzijds en gegevens over ziekten en aandoeningen anderzijds.

De gezondheidsverkenning en het blootstellingsonderzoek geven samen richting aan eventueel vervolgonderzoek.

Lees meer

Nieuwsbericht en rapport

 

 

Zoeken:

Service